EMC_4314-1.jpg
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
logo_edited.png

Değişim Hareketle
Başlar

 

Hakkımızda

PT Akademi her yaştan elit ve amatör atletlere, hobi olarak aktif kişilere, müzisyenlere, dansçılara ve aktif olmak isteyen herkese hizmet eder. Yapılan spor veya aktivite ile ilgili yaralanmaların önlenmesini ve sağlıkta iyilik halinin devamlılığını sağlar, oluşan yaralanmaların ise tedavisini hızlandırır. PT Akademi uzman kadrosu, modern tıp, spor bilimleri, spor yaralanmaları, kas-iskelet sistemi yaralanmalarının teşhis, tedavi ve ortopedik rehabilitasyonu konusunda bilgi birikimine sahiptir. PT Akademi, kişiye özgü değerlendirme yapar, soru sorar, araştırır, raporlar, çözüm arar, öneride bulunur, açıklar, takip eder, derinlemesine ilgilenir, birebir uygular, uzmanlık alanı dışı konularda doğru yönlendirmeleri yapar.

PT Akademi ekibi ve iş ortaklarımız ile atletlere ve tüm bireylere bütüncül bir yaklaşımla yüksek performans ve sağlıklı bir yaşam sunmak ister ve bunun için süreç odaklı, derinlemesine ve detaycı çalışır. Bütüncül insan yaklaşımı prensibi ile yenilikçi, akılcı, ilkeli ve bilimsel yaklaşımları birleştirerek sportif fizyoterapi alanında lider bir kurum olmak ise birincil hedefidir.

PT Akademi sporcuyu analiz eder, soru sorar, cevap arar, sonuçları ayrıntılı bir şekilde raporlar, karşılaştırır, eksikleri giderir, performans da ve sağlıktaki iyilik halinde devamlılık sağlar.  PT Akademi ekibinin temel amacı sporcunun en yüksek hareket kabiliyetine, ağrısız bir şekilde ulaşmasını sağlamaktır. Bunu gerçekleştirmek için sporcunun hayat tarzı, hedefleri, yaptığı spor, psikolojik durumu, beslenme alışkanlıkları, çevresel faktörler çerçevesinde yüksek performansa ulaşmasına olanak sağlar.

EMC_1337-1.jpg

PT Akademi ekibi kendi içinde kurduğu akademik birim ile en güncel yöntemleri araştırır, detaylı vaka analizi yapar, problemin kaynağını araştırır, derinleşir ve çözer. Sporcuyu bireysel özellikleri ve yapılacak uygulamalar konusunda sebep/sonuç ilişkisi çerçevesinde detaylı bir şekilde bilgilendirir.

PT Akademi ekibi ve iş ortaklarımız ile her yaştan amatör ve profesyonel sporculara bütüncül bir yaklaşımla yüksek performans ve sağlıklı bir yaşam sunmak istiyoruz ve hep birlikte bunun için çalışıyoruz.

EMC_8953-1.jpg

PT Akademi ekibi, aktivite düzeyi ne olursa olsun 7’den 70’e her yaştan bireyin yaşam kalitesini yükseltmek ve sağlıklı bir şekilde hareket ettirebilmek için ‘profesyonel sporcu’ bakış açısıyla çalışır.  Kişiyi spora ve fiziksel aktiviteye teşvik eder, olası yaralanmalardan ve ağrılardan korur.

Bütüncül insan yaklaşımı prensibimizle yenilikçi, akılcı, ilkeli ve bilimsel yaklaşımlarımızı birleştirip ‘sporda fizyoterapi’ alanında lider bir kurum olmak.

Bilimsel Yaklaşım

Sportif Fizyoterapi Yaklaşımı

Bakış Açımız

Vizyonumuz

Misyonumuz

Bütüncül Yaklaşım

 

Ekibimiz

Gülşah Başandaç

Spor Fizyoterapisti

Özgeçmiş

Linkedin

Gökberk Acar

Spor Fizyoterapisti

Özgeçmiş

Linkedin